Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Artur Wojan28 lipca 2017Komentarze (1)

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku

Bardzo często moi klienci pytają mnie czy orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym będzie miało jakiś wpływ na podział majątku.

Pytania które się powtarzają brzmią mniej więcej tak:

  • Czy gdy dostanę rozwód z winy męża będę miała prawo do większej części naszego majątku ?
  • Czy gdy żona udowodni mi winę będzie miała prawo do uzyskać ode mnie więcej niż połowę naszego majątku ?

Jeśli Ty również zadajesz sobie takie pytanie to chciałbym Cię poinformować, że generalnie, orzeczenie o winie nie wpływa na sposób podziału majątku, ponieważ zgodnie art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjmuje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i domniemywa się, iż przyczynili się do jego powstania w równym stopniu.

Rozwód z orzekaniem o winie a podział majątku – odstępstwa od reguły.

Mogą się jednak zdarzyć takie sytuacje, że naganne zachowanie małżonka uzasadniające orzeczenie rozwodu z jego wyłącznej winy będzie mogło mieć wpływ na późniejsze ustalenie nierównym udziałów w majątku wspólnym. Do takich sytuacji należy z pewnością np. trwonienie majątku i alkoholizm.

Jeżeli zatem zdecydujesz się na ustalanie nierównych udziałów w waszym majątku podstawę Twojego wniosku  mogą stanowić wówczas takie same okoliczności, jak te stwierdzone w wyroku rozwodowym (np. wspomniany alkoholizm i trwonienie majątku).

Podsumowując zatem – wina orzeczona w wyroku rozwodowym może w określonych przypadkach wpłynąć na podział majątku wspólnego, gdy była orzeczona z powodów mających wpływ na majątek wspólny małżonków.

{ 1 comment… read it below or add one }

adam jacek Maj 15, 2018 o 08:46

super wpis

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: