Ile kosztuje sprawa rozwodowa ?

 • Dzień dobry
 • Dzień dobry
 • Czy to kancelaria adwokacka ?
 • Tak, adwokat Artur Wojan przy telefonie, słucham w czym mogę pomóc?
 • Ile u Pana kosztuje rozwód ?

I w tym miejscu zrobimy STOP 🙂

Tak bardzo często wygląda standardowa rozmowa telefoniczna adwokata z klientem szukającym pomocy prawnej. Zamiast rozwodu możemy sobie wstawić dowolnie obraną tematykę. Myślę ze inni adwokaci i radcy prawni przyznają mi rację.

Klient chce szybko wiedzieć ile to kosztuje aby porównać inne oferty. Racjonalne podejście do tematu. Też bym tak zrobił gdybym nie wiedział jakie koszty składają się na sprawę rozwodową, i jakie czynniki mają wpływ na wyliczenie honorarium adwokata.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć ile kosztuje sprawa rozwodowa posłuchaj …

Opłata sądowa

Musisz wiedzieć, że aby sąd zajął się Twoją sprawą, w naszym przypadku przyjął, i rozpoznał Twój pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musisz za to zapłacić – uiszczając opłatę sądową, która wynosi 600 zł.

Opłatę można uiścić na trzy sposoby :

 1. nakleić na pozew znaki opłaty sądowej (do kupienia w kasie sądu)
 2. zrobić przelew na konto sądu, i załączyć potwierdzenie przelewu do pozwu
 3. uiścić opłatę bezpośrednio w kasie sądu

Jeżeli twoja sytuacja materialna jest ciężka, i nie stać Cię na zapłacenie tej kwoty zamieść w swoim pozwie wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych. Po prostu napisz :

 • wnoszę o zwolnienie powoda od kosztów sądowych

Jeśli złożysz taki wniosek nie zapomnij aby do pozwu załączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku dochodach, i źródłach utrzymania, który możesz pobrać TUTAJ

Nieuiszczenie opłaty sprawi, że sąd wezwie Cię do jej uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli w tym czasie nie opłacisz pozwu – zostanie on zwrócony.

Co dalej ? jakie jeszcze koszty mnie czekają ?

Generalnie wszystko zależy od przebiegu Twojej sprawy. Może pojawić się np. konieczność badania psychologicznego, ustanowienia kuratora czy też zlecenie wywiadu środowiskowego. Jeżeli będziesz chciał złożyć zażalenie na niesatysfakcjonujące Cię postanowienie o zabezpieczeniu alimentów musisz liczyć się z dodatkową opłatą. Złożenie w toku sprawy wniosku o zabezpieczenie np. kontaktów z dzieckiem czy alimentów również będzie generowało dodatkowe koszty. W praktyce – im dłuższa walka, tym wyższe koszty.

Koszty adwokata

Nie ukrywam, że największa część kosztów sprawy rozwodowej to wynagrodzenie adwokata.

Oczywiście nie musisz mieć adwokata, nie ma takiego obowiązku, sam możesz walczyć w sądzie. Jednak miej na uwadze to, że zazwyczaj rozwód to przykre ale jednorazowe doświadczenie, natomiast jego wynik może w poważny sposób wpłynąć na dalsze życie – Twoje, i twojej rodziny.

Ile zatem kosztuje ten adwokat ?

Wysokość honorarium adwokata zależy od charakteru Twojej sprawy, w szczególności od stopnia jej skomplikowania, i przewidywanego czasu trwania. Myślę, że już teraz wiesz dlaczego nie jestem Ci w stanie odpowiedzieć przez telefon na szybkie pytanie” ile u Pana kosztuje rozwód ?” bez rozmowy z Tobą, i poznania Twojej historii.

Czy warto zatrudnić adwokata do sprawy rozwodowej ?

Na to pytanie niestety musisz odpowiedzieć sobie sam … Ja mogę Ci tylko doradzić, że jeżeli nie jesteś pewien czy sam sobie poradzisz, skorzystaj przynajmniej z konsultacji z adwokatem specjalizującym się w sprawach rozwodowych.

Takie spotkanie z pewnością pomoże Ci podjąć właściwą decyzję.

*****

Jeżeli chcesz się dowiedzieć ile będzie kosztować Twoja sprawa o rozwód skontaktuj się ze mną .

Dane kontaktowe znajdziesz TUTAJ

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie – konsekwencje.

Bardzo często klienci pytają mnie czy warto decydować się na rozwód z orzeczeniem o winie.

Ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie wiec zawsze staram się przedstawić im plusy i minusy takiego rozwiązania. Tak aby po dokładnym przeanalizowaniu swojej sytuacji sami podjęli właściwą decyzję.

Tobie też pokaże po co w ogóle przeprowadza się rozwód z orzeczeniem o winie i jakie są jego najważniejsze konsekwencje.

Posłuchaj…

W większości przypadków – moim zdaniem ( ale pamiętaj jest to tylko moje zdanie ) w rozwodzie z orzeczeniem o winie chodzi o pieniądze. Po prostu.

Co zatem zyskuje osoba która wygra sprawę, i jej byłemu małżonkowi zostanie przypisana wyłączna wina za rozkład pożycia małżeńskiego ?

Po pierwsze

Małżonek niewinny może żądać od swojego winnego ex alimentów do KOŃCA ŻYCIA ! pod 2 warunkami:

 • jego sytuacja materialna wskutek rozwodu istotnie się pogorszyła – przy czym nie musi znajdować się w niedostatku,
 • nie zawrze nowego małżeństwa

Po drugie

Małżonek, który został uznany za wyłącznie winnego nie może żądać od małżonka niewinnego alimentów bez względu na to w jak trudnej sytuacji materialnej się znalazł. Nie może i koniec !

Ma to ogromne znaczenie w sytuacji gdy małżonek lepiej sytuowany jest niewinny, i chce się zabezpieczyć przez ewentualnym roszczeniem o alimenty małżonka winnego – gorzej sytuowanego.

Jeśli zatem to nie ty zawiniłeś, a rozwód może spowodować, że były partner znajdzie się w tzw. niedostatku – czyli nie będzie miał możliwości zarobkowych i majątkowych, pozwalających na pełne zaspokojenie jego usprawiedliwionych potrzeb – NIE GÓDŹ SIĘ na rozwód bez orzekania o winie jeśli nie chcesz płacić alimentów.

Na początku zaznaczyłem, że w większości spraw o rozwód z orzeczeniem o winie chodzi tak na prawdę o uzyskanie alimentów – tak faktycznie jest (przynajmniej w tych sprawach, które ja prowadzę).

Są jednak i takie osoby, które udowodnienie partnerowi winy stawiają sobie za punkt honoru. Chcą mieć w wyroku napisane, że rozwód nastąpił z winy żony czy też męża. W tym celu przechodzą przez długie, stresujące, i zazwyczaj brzydkie postępowanie dowodowe z przysłowiowym ” praniem brudów ” tylko  dla zasady.

W dzisiejszym wpisie pokażę Ci jak napisać pozew o rozwód z orzekaniem o winie tak aby spełniał wszystkie wymagania formalne, i został przyjęty przez sąd ” bez szemrania ” 🙂

Wymagania formalne pozwu o rozwód ( tak jak zresztą każdego pisma procesowego ) są bardzo ważne ponieważ ich brak sprawi, że sąd wezwie Cię do ich uzupełnienia – co przedłuży sprawę, a Ciebie zapewne wyprowadzi z równowagi 🙂

A więc zaczynamy …..

Na początku kilka banałów.

Strony

Zacznij pisać swój pozew od podania danych powoda ( osoby składającej pozew )

Podajesz: imię, nazwisko, adres oraz nr PESEL

Następnie podajesz dane pozwanego: też  imię, nazwisko i adres. Numeru PESEL nie musisz podawać.

Sąd

Musisz wskazać sąd okręgowy do którego kierujesz pozew. Pewnie zapytasz, który sąd jest właściwy ? ( niektóre osoby pytają mnie czy mogą sobie wybrać sąd – odpowiedź brzmi NIE !)

Zazwyczaj właściwy będzie sąd okręgowy, w którego okręgu mieliście ostatnie wspólne miejsce zamieszkania. Inne przypadki opiszę w następnym wpisie.

Napisz sądowi o co wnosisz

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie składa się z dwóch części. W części pierwszej podajesz sądowi czego się domagasz. Poniżej podam Ci przykładowe wnioski, które powinny znaleźć się w Twoim pozwie.

Zacznij od tego, że domagasz się rozwodu z winy małżonka – wniosek powinien wyglądać tak jak poniżej :

W imieniu własnym wnoszę o:

 • rozwiązanie małżeństwa powódki ….. z pozwanym ….. zawartego w dniu ….. w ….. przez rozwód z winy pozwanego

Jeżeli żądasz alimentów dla siebie zamieść taki wniosek:

 • wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki renty alimentacyjnej w kwocie po ….. zł miesięcznie płatnej do dnia 5. każdego bieżącego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w wypadku zwłoki w płatności każdej renty alimentacyjnej

Jeżeli macie małoletnie dzieci powinieneś zawrzeć jeszcze wnioski dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi.  Przykładowe wnioski zamieszczam poniżej:

 • wnoszę o powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnim synem stron ….., urodzonym w ….., w dniu …… – powódce z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka;
 • wnoszę o zasądzenie od pozwanego na rzecz małoletniego dziecka stron ….. renty alimentacyjnej, w kwocie po ….. zł płatnej do dnia 5. każdego bieżącego miesiąca z góry do rąk powódki, jako przedstawicielki ustawowej dziecka, wraz z ustawowymi odsetkami w płatności każdej renty alimentacyjnej;

Jeżeli nie jesteście w stanie dogadać się w sprawie kontaktów z dzieckiem, warto sądownie ustalić tę kwestię. Orzeczenie w sprawie kontaktów pozwoli Wam w przyszłości uniknąć niepotrzebnych kłótni. Wniosek o ustalenie kontaktów może wyglądać tak:

 • wnoszę o ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnim zgodnie z pisemnym porozumieniem rodziców, tj. w każdą II i IV sobotę miesiąca od godz. ….. do godz. ….. , poza miejscem pobytu dziecka ustalonym w porozumieniu rodziców;

Jeżeli chcesz aby już w czasie trwania rozprawy rozwodowej ( która może trwać np. 2 lata 🙁 ) pozwany przekazywał Ci jakieś pieniądze na utrzymanie dziecka – złóż wniosek o zabezpieczenie. Przykładowy wniosek znajdziesz poniżej:

 • wnoszę o udzielenie zabezpieczenia przez zobowiązanie pozwanego ….. do łożenia przez czas trwania procesu, tytułem alimentów na rzecz małoletniego ….. , kwoty po ….. zł miesięcznie, płatnej poczynając od dnia wniesienia pozwu, do rąk matki ….. do dnia ….. każdego miesiąca z góry, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

Dodatkowo możesz jeszcze zamieścić wnioski o:

 • eksmisję małżonka
 • zwolnienie z kosztów sądowych
 • zasądzenie od pozwanego na swoją rzecz kosztów postępowania
 • wezwanie na rozprawę świadków

Jeżeli pomiędzy Wami nie doszło do mediacji, a ty chcesz zakończyć sprawę w sądzie – pod wnioskami, których przykłady zamieściłem powyżej, zamieść taką formułkę:

Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ na obecnym etapie powódka nie jest zainteresowana polubownym rozwiązaniem sporu.

Uzasadnienie

Druga część pozwu to jego uzasadnienie. W praktyce ta część będzie dla Ciebie najtrudniejsza.

Szerzej o uzasadnieniu w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie oraz o tym jak udowodnić winę małżonka napisze w następnym poście 🙂

W skrócie mogę Ci tylko powiedzieć, że w tej części Twojego pozwu musisz przekonać sad, że powinien wydać taki wyrok o jaki wnosisz. Wszystkie twoje wnioski, które zamieściłeś w pozwie powinny mieć swoje uzasadnienie.

Swoje argumenty musisz oczywiście poprzeć dowodami, najczęściej zeznaniami świadków i dokumentami.

Załączniki

Do pozwu musisz załączyć: odpis skrócony aktu małżeństwa, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka/ dzieci. Jeżeli swoje argumentu popierasz dokumentami – oczywiście również załącz je do pozwu.

Pozew składasz w dwóch egzemplarzach w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego. Pozew możesz również wysłać na poczcie listem poleconym. Opłata sądowa wynosi 600 zł. Dowód jej uiszczenia załącz do pozwu.

Musisz jednak wiedzieć, że sprawy o rozwód z orzekaniem o winie nie należą do łatwych, w praktyce największe problemy sprawia udowodnienie, że to małżonek ponosi wyłączną winę. Radzę Ci zatem abyś przed przystąpieniem do pisania pozwu skonsultował się z adwokatem.

Pamiętaj ! Ewentualne błędy popełnione na początku postępowania, tj. już na etapie składania pozwu, mogą  zaważyć na jego wyniku.

 

Kiedy nie dostaniesz rozwodu

Aby wyjaśnić Ci na czym polega 3 przeszkoda na drodze do uzyskania rozwodu opowiem Ci pewną historię …

Otóż, ostatnio przyszła do mnie do kancelarii  klientka z prośbą o poradę,

Pokazując mi pozew o rozwód złożony przez jej męża, powiedziała mi tak:

Panie mecenasie on mnie całe życie zdradzał, ja o tym wiedziałam, mogłam odejść już dawno, ale tolerowałam te jego wyskoki ze względu na dobro naszych dzieci. Chciałam aby miały w miarę normalną rodzinę, i wychowywały się z ojcem.

Teraz wyprowadził się do młodszej kobiety i żąda rozwodu.

Co mam zrobić ? Dzieci kochają tatę i strasznie przeżywają to, że od nas odszedł.

Powiedziałem jej tak …

Zanim cokolwiek zrobimy powinna się Pani zastanowić czy w ogóle chce tego rozwodu. Dopiero od tej decyzji będzie zależało w jakim kierunku pójdzie sprawa.

Wyjaśniłem jej, że zgodnie z prawem jako osoba nie ponosząca żadnej winy w rozpadzie małżeństwa – może nie zgodzić się na rozwód, i rozwodu nie będzie. Koniec. Tylko czy to będzie dla niej najlepsze rozwiązanie ?

Kiedy nie dostaniesz rozwodu

Jeśli więc wina leży po Twojej stronie proponuję Ci abyś uzgodnił warunki rozwodu ze współmałżonkiem jeszcze przed złożeniem pozwu. Musisz bowiem wiedzieć, że zgodnie z polskim prawem rozwód nie jest dopuszczalny jeśli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wiem, że może być to trudne, a czasami wręcz niewykonalne. Warto jednak spróbować, gdyż brak zgody męża lub żony na rozwód w takich okolicznościach skończy się oddaleniem powództwa, stratą czasu i pieniędzy.

Wracając jednak do historii, od której zacząłem – Pani w końcu zdecydowała się na rozwód ale z orzeczeniem o winie męża.

Mąż przyjął winę na siebie, a klientce zasądzono alimenty. Sprawa szybko się skończyła.

Po rozprawie powiedziała mi, że w sumie to jest jej lżej bo przecież to małżeństwo od dawna istniało tylko na papierze…., i chyba dobrze, że w końcu ten stan został usankcjonowany.

Kiedy nie dostaniesz rozwodu

Jak już zdążyłeś się dowiedzieć – bez wykazania, że pomiędzy Wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nie masz szans na uzyskanie rozwodu. Jest to tzw. pozytywna przesłanka rozwodowa. Jeżeli nie została spełniona – rozwód jest niedopuszczalny.

A więc dobrze, zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił, z powodu rozwodu nie ucierpi dobro Waszych dzieci ( a może w ogóle nie masz dzieci ? ) Czy jest coś jeszcze co może mi skomplikować życie ?

Odpowiem Ci, że tak. Jest niestety kolejna przeszkoda 🙁

Kiedy nie dostaniesz rozwodu

Przeszkoda nr 2 – zasady współżycia społecznego.

Przepisy mówią, że rozwód jest niedopuszczalny jeżeli jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Prosto zwięźle i na temat. Jest tylko jeden mały problem co to są te zasady ? gdzie one są zapisane ?

Otóż – Nigdzie.

Kodeks nie precyzuje co powinniśmy rozumieć pod pojęciem zasady współżycia społecznego.

Jest to pojęcie nieostre – o pojemności Kanionu Kolorado: ) Pomyślisz, że to głupie. Dlaczego nie spisano wszystkich sytuacji, które byłyby uznawane za niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Przecież tak byłoby łatwiej. Dla wszystkich.

Musisz wiedzieć, że nie da się skatalogować wszystkich scenariuszy mogących się pojawić w życiu, więc celowo posłużono się tzw. klauzulą generalną dając w ten sposób sądowi pewne elastyczne narzędzie pozwalające mu na ochronę strony słabszej przed dominacją strony silniejszej – generalnie o to w tym chodzi.

Oczywiście sąd nie może też stosować „wolnej amerykanki”, lecz musi kierować się pewnymi wytycznymi. Jak to zazwyczaj bywa, problemem zajął się Sąd Najwyższy precyzując w jakich sytuacjach możemy mówić o sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Z bogatego orzecznictwa wynika, że nie dostaniesz rozwodu jeżeli Twój małżonek jest np. nieuleczalnie chory, znajduje się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej, i wymaga opieki materialnej lub moralnej, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.

Sąd Najwyższy uznał również, że przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać także względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złośliwego stosunku do współmałżonka albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny.

Powyższe przykłady ty tylko najczęściej pojawiające się sytuacje skutkujące niedopuszczalnością rozwodu. Jeżeli nie masz pewności czy w Twoim przypadku rozwód może zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego radzę Ci abyś się skontaktował z adwokatem, bowiem każda sytuacja jest inna i wymaga dogłębnej analizy.

W następnym artykule opowiem Ci o 3 i ostatniej przeszkodzie na drodze do uzyskania rozwodu – czyli co się stanie w sytuacji kiedy rozwodu zażąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Mąż mnie zdradził, i żąda rozwodu ! Czy ma jakieś szanse ?

Wszystkiego dowiesz się w następnym wpisie 🙂