Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód ?

Artur Wojan04 marca 2019Komentarze (0)

Jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód ?

W dzisiejszym wpisie postanowiłem pokazać Ci jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód.

W poprzednim artykule opisałem od czego należy zacząć gdy masz już w ręku pozew o rozwód z orzeczeniem o winie, złożony przez Twojego małżonka. Jeżeli nie czytałeś poprzedniego wpisu może zapoznać się z nim tutaj.

Chcesz wiedzieć jak napisać odpowiedź na pozew o rozwód ? 🙂 No to zaczynamy !

Odpowiedź na pozew to moim zdaniem najważniejsze, z punktu widzenia osoby pozwanej, pismo w sprawie o rozwód z orzeczeniem o winie.  Jak każde pismo procesowe, również te musi spełniać określone formalne wymagania.

W tym, krótkim wpisie postanowiłem nie męczyć Cię cytowaniem poszczególnych przepisów lecz pokazać czy najprostszy sposób przygotowania pisma, które będzie spełniało wymagania formalne, i zostanie przyjęte przez sąd bez konieczności wzywania do uzupełniania tych braków.

Oznaczenie stron i sądu.

Najłatwiej będzie jak po prostu przepiszesz dane z pozwu zawierające oznaczenie stron i sąd, dodaj tylko pod danymi osobowymi stron sygnaturę akt sprawy – znajdziesz ją podaną w piśmie z sądu dołączonym do pozwu.

Jeżeli twój adres jest błędny lub chcesz wskazać inny – możesz to zrobić, po prostu wpisując prawidłowy adres.

Wnioski

Pod tytułem pisma, w Twoim przypadku będzie to  „Odpowiedź na pozew o rozwód” zawarte są wnioski, zazwyczaj są one enumeratywnie wymienione. W tym miejscu musisz napisać sądowi o co wnosisz – czego się domagasz od sądu.

Złożenie odpowiednich wniosków zależeć będzie od charakteru sprawy, dlatego radzę przynajmniej skonsultować tę kwestię adwokatem aby uniknąć niepotrzebnych pomyłek. Jeżeli się pomylisz sąd na późniejszym etapie sprawy może nie dopuścić kolejnych wniosków – także warto poważnie podejść do sprawy.

Przykładowe wnioski mogą wyglądać tak:

wnoszę o:

  1. o rozwiązanie małżeństwa powoda Jana Kowalskiego z pozwaną Anną Kowalską zawartego w dniu 15 kwietnia 2015 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach, przez rozwód z winy powoda,
  2. powierzenie pozwanej wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron, córką Katarzyną Kowalską, urodzoną w dniu 30 maja 2015 r. w Katowicach oraz synem Robertem Kowalskim urodzonym w dniu 2o lipca 2017 r. w Katowicach
  3. zasądzenie od powoda na rzecz małoletniej córki stron Katarzyny Kowalskiej kwoty po 1.000 zł oraz na rzecz małoletniego syna stron Roberta Kowalskiego kwoty po 1.000 zł miesięcznie tytułem raty alimentacyjnej płatnej do 15 dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej raty, do rąk pozwanej jako przedstawicielki ustawowej dzieci,
  4. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kwoty po 1.000 zł miesięcznie tytułem raty alimentacyjnej płatnej do 15 dnia każdego miesiąca z góry wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki w płatności każdej raty, do rąk pozwanej,
  5. zasądzenie od powoda na rzecz pozwanej kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych,

Nadto wnoszę o:

  1. zabezpieczenie w drodze zarządzenia tymczasowego powództwa przez zobowiązanie powoda do łożenia przez czas trwania procesu na rzecz na rzecz małoletniej córki stron Katarzyny Kowalskiej kwoty po 1000 zł miesięcznie, na rzecz małoletniego syna stron Roberta Kowalskiego kwoty po 1000 zł miesięcznie oraz na rzecz pozwanej kwoty po 1000 zł miesięcznie tytułem alimentów płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od marca 2019 r., do rąk pozwanej,
  2. wezwanie na rozprawę świadków:
  • imię nazwisko i adres
  • imię nazwisko i adres
  • imię nazwisko i adres

 

A co jeśli określone dowody – dokumenty znajdują się w posiadaniu powoda ?

Jeśli tak jest możesz pod wymienionymi wyżej wnioskami zażądać aby sąd zobowiązał Twojego małżonka do złożenia odpowiednich dokumentów do akt.

Jeżeli w swojej odpowiedzi na pozew o rozwód masz zamiar powoływać się na fakt założenia  „niebieskiej karty” lub określone interwencje policji warto złożyć wniosek aby sąd zwrócił się do wskazanej jednostki Policji o informacje w tym zakresie.

Uzasadnienie

Po złożeniu odpowiednich wniosków, należy przystąpić do drugiej części pisma tj. do jego uzasadnienia.

O tym jak napisać uzasadnienie odpowiedzi na pozew rozwód dowiesz się w następnym wpisie 🙂

Pozdrawiam, i życzę miłego dnia 🙂

 

 

 

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment

Previous post:

Next post: