Czy potajemne nagranie może być dowodem w sprawie o rozwód ?

Artur Wojan31 marca 20175 komentarzy

Nagranie jako dowód w sprawie rozwodowej.

W ostatnim wpisie pokazałem Ci jakie dowody są najczęściej wykorzystywane w sprawach rozwodowych.

Dzisiaj dowiesz się czy nagranie rozmowy bez wiedzy i zgody Twojego małżonka może zostać wykorzystane w sprawie rozwodowej jako dowód.

Czy mogę nagrać małżonka ?

Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach do nagrywania dźwięku i obrazu nie potrzebujemy specjalistycznego urządzenia, zazwyczaj wystarczy średniej jakości smartfon.

Wiemy również, że podczas rozmowy skonfliktowanych małżonków mogą paść różne słowa. Niekiedy treść takiej rozmowy może wskazywać wprost na winę konkretnej osoby w rozpadzie małżeństwa.

W swojej praktyce zawodowej moi klienci często zadają mi pytanie czy mogą nagrać żonę lub męża, i później wykorzystać takie nagranie w sądzie ?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tak można wykorzystać takie nagranie w sprawie rozwodowej pod warunkiem, że takie nagranie jest autentyczne, i że sam brałeś udział w nagranej rozmowie.

Nagranie jako dowód w sprawie rozwodowej – stanowisko Sądu Najwyższego

Problem wykorzystania takich nagrań był wielokrotnie analizowany przez Sąd Najwyższy. Ostatni wyrok z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II CSK 478/15) jedynie potwierdza przeważający trend do dopuszczania takich dowodów przez sądy.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że dowodu z potajemnych nagrań nie można z góry dyskwalifikować. Taki dowód wymaga jednak rzetelnej oceny mającej na celu ustalenie czy nagranie, z uwagi na swoją treść i sposób pozyskania, nie będzie naruszało prawa do prywatności osoby nagranej, a jeżeli tak, to czy naruszenie tego prawa może znaleźć uzasadnienie w potrzebie zapewnienia innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu. Wyjątkowo dowód z nagrania mogą dyskwalifikować także okoliczności, w jakich nastąpiło nagranie, jeżeli wskazują one jednoznacznie na poważne naruszenie zasad współżycia społecznego, np. przez naganne wykorzystanie trudnego położenia, stanu psychicznego lub psychofizycznego osoby, z którą rozmowa była prowadzona.

Generalnie sąd musi każdorazowo wyważyć interesy zarówno osoby nagranej jak i osoby, która składa wniosek o dopuszczenie dowodu z potajemnego nagrania.

Ja osobiście nie spotkałem się z odmową dopuszczenia takiego dowodu przez sąd.

Co zrobić jeśli sąd nie dopuści dowodu ?

Oczywiście może się zdarzyć, że sąd w Twoim przypadku nie dopuści dowodu z nagrania 🙁

Jeżeli tak się stanie, będziesz miał mocny argument do wykorzystania w ewentualnej apelacji.

 

{ 5 comments… read them below or add one }

Alexirar46 Maj 25, 2019 o 11:24

Hey!
Anybody home???

Can’t find any URL.
Thank you!

alexey1853.boP@gmail.com

Odpowiedz

Saldtom Maj 31, 2019 o 23:40

dating a woman with financial problems http://100-absolutely-free-christian-dating-sites.freedating-co-uk.bestonlinedating.website are brad and jennifer dating

Odpowiedz

Demotom Czerwiec 5, 2019 o 22:59
Forex + Cryptocurrency = $ 6528 per week: https://vv-bs-f.blogspot.ru?ix=19 Listopad 19, 2019 o 16:15

How to make 0,882 BTC per day: https://earn-5btc-per-day.blogspot.jp?e=06

Odpowiedz

Binary options + Bitcoin = $ 9327 per week: https://earn-4btc-per-day.blogspot.com?n=47 Listopad 19, 2019 o 23:05

Invest $ 9399 and get $ 9642 every month: https://get-5-btc-per-day.blogspot.in?s=21

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: