Kiedy nie dostaniesz rozwodu – przeszkoda nr 2

Artur Wojan16 lutego 20172 komentarze

Kiedy nie dostaniesz rozwodu

Jak już zdążyłeś się dowiedzieć – bez wykazania, że pomiędzy Wami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nie masz szans na uzyskanie rozwodu. Jest to tzw. pozytywna przesłanka rozwodowa. Jeżeli nie została spełniona – rozwód jest niedopuszczalny.

A więc dobrze, zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił, z powodu rozwodu nie ucierpi dobro Waszych dzieci ( a może w ogóle nie masz dzieci ? ) Czy jest coś jeszcze co może mi skomplikować życie ?

Odpowiem Ci, że tak. Jest niestety kolejna przeszkoda 🙁

Kiedy nie dostaniesz rozwodu

Przeszkoda nr 2 – zasady współżycia społecznego.

Przepisy mówią, że rozwód jest niedopuszczalny jeżeli jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.  Prosto zwięźle i na temat. Jest tylko jeden mały problem co to są te zasady ? gdzie one są zapisane ?

Otóż – Nigdzie.

Kodeks nie precyzuje co powinniśmy rozumieć pod pojęciem zasady współżycia społecznego.

Jest to pojęcie nieostre – o pojemności Kanionu Kolorado: ) Pomyślisz, że to głupie. Dlaczego nie spisano wszystkich sytuacji, które byłyby uznawane za niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Przecież tak byłoby łatwiej. Dla wszystkich.

Musisz wiedzieć, że nie da się skatalogować wszystkich scenariuszy mogących się pojawić w życiu, więc celowo posłużono się tzw. klauzulą generalną dając w ten sposób sądowi pewne elastyczne narzędzie pozwalające mu na ochronę strony słabszej przed dominacją strony silniejszej – generalnie o to w tym chodzi.

Oczywiście sąd nie może też stosować „wolnej amerykanki”, lecz musi kierować się pewnymi wytycznymi. Jak to zazwyczaj bywa, problemem zajął się Sąd Najwyższy precyzując w jakich sytuacjach możemy mówić o sprzeczności rozwodu z zasadami współżycia społecznego.

Z bogatego orzecznictwa wynika, że nie dostaniesz rozwodu jeżeli Twój małżonek jest np. nieuleczalnie chory, znajduje się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji materialnej, i wymaga opieki materialnej lub moralnej, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę.

Sąd Najwyższy uznał również, że przeciwko udzieleniu rozwodu mogą przemawiać także względy natury społeczno-wychowawczej, które nie pozwalają, by orzeczenie rozwodu sankcjonowało stan faktyczny powstały na tle złośliwego stosunku do współmałżonka albo na tle innych przejawów lekceważenia małżeństwa i rodziny.

Powyższe przykłady ty tylko najczęściej pojawiające się sytuacje skutkujące niedopuszczalnością rozwodu. Jeżeli nie masz pewności czy w Twoim przypadku rozwód może zostać uznany za sprzeczny z zasadami współżycia społecznego radzę Ci abyś się skontaktował z adwokatem, bowiem każda sytuacja jest inna i wymaga dogłębnej analizy.

W następnym artykule opowiem Ci o 3 i ostatniej przeszkodzie na drodze do uzyskania rozwodu – czyli co się stanie w sytuacji kiedy rozwodu zażąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Mąż mnie zdradził, i żąda rozwodu ! Czy ma jakieś szanse ?

Wszystkiego dowiesz się w następnym wpisie 🙂

 

{ 2 comments… read them below or add one }

Pozew o rozwód luty 16, 2017 o 19:45

To prawda, że zasady współżycia społecznego są mocno uznaniowe. Mnie się nigdy nie przydarzyło oddalenie pozwu o rozwód z ich powodu, ale mojej koleżance już tak. Jeżeli rozwód jest bez winy, to łatwiej napisać uzasadnienie rozwodząc strony ;]

Odpowiedz

Artur Wojan luty 17, 2017 o 12:47

Przyznam, że również nie miałem takiego przypadku w praktyce. Moim zdaniem dobrze, że sąd ma taką „furtkę”. Rozwód – Tak, ale nie za wszelką cenę.

Odpowiedz

Leave a Comment

Previous post:

Next post: