Czy rozwód z orzeczeniem o winie ma wpływ na podział majątku ?

Bardzo często moi klienci pytają mnie czy orzeczenie o winie w wyroku rozwodowym będzie miało jakiś wpływ na podział majątku.

Pytania które się powtarzają brzmią mniej więcej tak:

  • Czy gdy dostanę rozwód z winy męża będę miała prawo do większej części naszego majątku ?
  • Czy gdy żona udowodni mi winę będzie miała prawo do uzyskać ode mnie więcej niż połowę naszego majątku ?

Jeśli Ty również zadajesz sobie takie pytanie to chciałbym Cię poinformować, że generalnie, orzeczenie o winie nie wpływa na sposób podziału majątku, ponieważ zgodnie art. 43 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przyjmuje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i domniemywa się, iż przyczynili się do jego powstania w równym stopniu.

Odstępstwa od reguły

Mogą się jednak zdarzyć takie sytuacje, że naganne zachowanie małżonka uzasadniające orzeczenie rozwodu z jego wyłącznej winy będzie mogło mieć wpływ na późniejsze ustalenie nierównym udziałów w majątku wspólnym. Do takich sytuacji należy z pewnością np. trwonienie majątku i alkoholizm.

Jeżeli zatem zdecydujesz się na ustalanie nierównych udziałów w waszym majątku podstawę Twojego wniosku  mogą stanowić wówczas takie same okoliczności, jak te stwierdzone w wyroku rozwodowym (np. wspomniany alkoholizm i trwonienie majątku).

Podsumowując zatem – wina orzeczona w wyroku rozwodowym może w określonych przypadkach wpłynąć na podział majątku wspólnego, gdy była orzeczona z powodów mających wpływ na majątek wspólny małżonków.

Witam Cię serdecznie przed Majówką 🙂

W ostatnim wpisie pokazałem Ci ile czasu może trwać rozwód z orzekaniem o winie.

Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, opowiem Ci jak wygląda przebieg sprawy rozwodowej.

Dostałem wezwanie na rozprawie, i co dalej ?

Ok. więc dostałeś wezwanie na pierwszą rozprawę,

I nie wiesz co się wydarzy ?, i czy sobie w ogóle poradzisz.

Na początku Cię trochę uspokoję 🙂

Ten pierwszy termin to zazwyczaj tzw. informacyjne przesłuchanie stron.

Sędzia chce się po prostu dowiedzieć, czy od napisania pozwu nic się pomiędzy Wami nie zmieniło, i czy strony nadal podtrzymują swoje stanowiska wyrażone w pozwie i odpowiedzi na pozew. Sędzia musi również ustalić jakie fakty mają znaczenie dla sprawy, i jaki jest zakres okoliczności spornych

Generalnie na tym terminie nic konkretnego się nie wydarzy. No chyba, że nastąpi zmiana stanowiska np. zrezygnujecie z rozwodu lub postanowicie się rozwieść bez orzekania o winie.

Następna rozprawa. Przesłuchania świadków

Już na pierwszej rozprawie sędzia poda termin kolejnej rozprawy, na której będą przesłuchiwani świadkowie.

Zapisz sobie dokładną datę godzinę i numer sali ponieważ sąd nie wyśle Ci już żadnego wezwania.

Na ten termin rozprawy radzę Ci się solidnie przygotować. Zastanów się na pytaniami do poszczególnych świadków.

Pamiętaj ! Twój świadek powinien potwierdzić twoją wersję, Jeśli nie wiesz jaka będzie jego odpowiedź lepiej zrezygnuj z pytania. (Oczywiście w żaden sposób nie nakłaniaj świadka do złożenia nieprawdziwych zeznań jeśli nie chcesz mieć kłopotów)

Jeżeli podczas tej rozprawy nie wystarczy czasu na przesłuchanie wszystkich świadków, sąd ogłosi termin kolejnej rozprawy.

Ostatnia rozprawa. Przesłuchanie stron

Na ostatniej rozprawie sąd przesłuchuje strony, czyli Ciebie i Twojego małżonka.

Przygotuj się do tej rozprawy, przeczytaj dokładnie pozew, i broń Boże nie przychodź z notatkami, i nie czytaj z kartki 🙂

Wiem, że chciałbyś opowiedzieć wszystko dokładnie podając daty dzienne 🙂 lecz uwierz mi lepiej będzie jeśli będziesz naturalny, a Twoje zeznania będą odzwierciedleniem Twojej pamięci.

W czasie, kiedy będzie zeznawał Twój małżonek zachowaj spokój, nie przerywaj, nie kiwaj głową, nie uśmiechaj się, nawet jeśli będzie mijał się z prawdą. Takie zachowanie nic Ci nie da, może jedynie sprowokować sędziego do zastosowania wobec Ciebie kary porządkowej.

Pamiętaj ! wszelkie nieścisłości lub przekłamania w zeznaniach Twojego małżonka możesz wychwycić poprzez umiejętne zadawanie pytań. Gdy Twój małżonek skończy odpowiadać na pytania sądu będzie czas na zadawanie pytań, przygotuj się do tego momentu.

Koniec rozprawy. Głosy stron

Po zakończeniu zeznań stron, przychodzi czas na mowy końcowe.

Możesz się przygotować do tego etapu,  wygłosić końcowe przemówienie, które powinno być raczej podsumowaniem postępowania, i ma za zadanie zwrócenie sędziemu uwagi na te dowody, które potwierdzają Twoją wersję.

Jeżeli nie lubisz przemawiać, powiedz po prostu, że wnosisz tak jak w pozwie (o ile twoje stanowisko zawarte w pozwie się nie zmieniło) i to wszystko 🙂

Nie martw się, taki sposób też jest dobry  (stosują go nawet adwokaci), wszystko co istotne zostało już powiedziane, sąd ma dowody w aktach, więc brak mowy końcowej nie sprawi, że przez to przegrasz sprawę 🙂

Ogłoszenie wyroku

Na ostatniej rozprawie, po głosach stron, sąd ma dwie możliwości :

W pierwszym wariancie sędzia poprosi wszystkich o opuszczenie sali, co będzie oznaczało, iż po naradzie zostanie ogłoszony wyrok.

Jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana (lub po prostu sędzia się nie wyrobi bo i tak już sprawa się przeciągnęła, a na wokandzie jest jeszcze kilka rozpraw) może zostać wyznaczony termin publikacji.

Publikacja to po prostu ogłoszenie wyroku w innym terminie. Stawiennictwo nie jest obowiązkowe ale warto przyjść i posłuchać ustnych motywów rozstrzygnięcia.

Nie zgadzam się z wyrokiem. Co dalej ?

Jeśli nie zgadzasz się z wyrokiem możesz się odwołać, czyli złożyć apelację.

Pamiętaj jednak o terminach !

Od dnia ogłoszenia wyroku masz 7 dni na złożenie pisemnego wniosku o jego uzasadnienie.

Po doręczeniu wyroku wraz z uzasadnieniem masz kolejne 14 dni na apelację.

 

 

Każdy klient, który przychodzi do mnie zasięgnąć porady w sprawie rozwodowej zadaje zawsze to samo pytanie 🙂

Panie mecenasie, a ile trwa taki rozwód ? i jak to w ogóle wygląda w sądzie ?

Jako, że mamy dzisiaj piątek 🙂 zajmiemy się pierwszą – łatwiejszą częścią pytania, a mianowicie ile trwa rozwód z orzekaniem o winie ?

Od wniesienia pozwu do pierwszej rozprawy

Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie zawsze zaczyna się od wniesienia pozwu.

Jeżeli złożysz pozew wraz z opłatą sądową ( 600 zł ) pozostaje Ci jedynie oczekiwanie na wyznaczenie rozprawy – która powinna się odbyć w terminie ok. 3-4 miesięcy od złożenia pozwu. Może się zdarzyć, że jakimś cudem sąd wyznaczy termin za 2 miesiące. Ja z krótszymi terminami jednak się nie spotkałem.

Jeżeli złożysz pozew bez opłaty – sąd wezwie Cię do jej uiszczenia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu pozwu. Takie pismo powinno przyjść za ok. 2-3 tygodnie. Jeśli uiścisz opłatę sąd wyznaczy termin rozprawy.

Pozostaje Ci jeszcze możliwość złożenia pozwu bez opłaty ale z wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych. Sąd powinien przesłać ci stosowne postanowienie w terminie ok. 1 miesiąca. Jeżeli sąd Cię zwolni od całej opłaty nie musisz już nic robić tylko czekasz na termin rozprawy.

Jeżeli natomiast sąd zwolni Cię od części opłaty – poczekaj na stosowne pismo wzywające do uiszczenia tej części opłaty, od której nie zostałeś zwolniony

Jak zapewne zauważyłeś w obu przypadkach brak opłaty wydłuży termin oczekiwania na sprawę o min. 1 miesiąc

Pierwsza rozprawa i co dalej ?

Ok.  Więc masz już wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Zazwyczaj na tej rozprawie odbywa się tzw. informacyjne przesłuchanie stron, które ma na celu pozyskanie wstępnych informacji od samych stron, i sprecyzowanie stanowisk.

Na tym terminie sąd wyznaczy termin kolejnej rozprawy, na której zostaną przesłuchani świadkowie. Jeśli w sprawie zostało zgłoszonych dużo świadków (w praktyce więcej niż 3-4), może nie udać się ich wszystkich przesłuchać, i sąd wyznaczy kolejny trzeci już termin rozprawy.

Terminy rozpraw odbywają się co ok. 2-3 miesiące. Tak przynajmniej jest w Katowicach i Gliwicach, gdzie głównie działam.

W międzyczasie może pojawić się konieczność zasięgnięcia opinii biegłych co wydłuży  sprawę o kolejne kilka miesięcy

Na samym końcu po przesłuchaniu wszystkich świadków sąd wyznaczy kolejną – ostatnią rozprawę w celu przesłuchania Ciebie i Twojego małżonka.

Sąd może ogłosić wyrok już na tej ostatnie rozprawie. Jednak w sprawach bardziej skomplikowanych może nastąpić publikacja wyroku np. za dwa tygodnie.

Na publikację nie trzeba przychodzić, jeśli jednak chcesz usłyszeć ustne uzasadnienie wyroku od sędziego warto się pofatygować

Generalnie ” szybki ” rozwód z orzekaniem o winie powinien zakończyć się na trzech terminach więc po ok. 1 roku od złożenia pozwu do sądu.

Skomplikowane i ” ostre” rozwody toczą się nawet po kilka lat

Mam nadzieję, że Cię nie zmartwiłem.

W następnym wpisie opowiem Ci jak wygląda przebieg rozprawy w sądzie.

Dobrego piątku 🙂

 

W ostatnim wpisie pokazałem Ci jakie dowody są najczęściej wykorzystywane w sprawach rozwodowych.

Dzisiaj dowiesz się czy nagranie rozmowy bez wiedzy i zgody Twojego małżonka może zostać wykorzystane w sprawie rozwodowej jako dowód.

Czy mogę nagrać małżonka ?

Wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach do nagrywania dźwięku i obrazu nie potrzebujemy specjalistycznego urządzenia, zazwyczaj wystarczy średniej jakości smartfon.

Wiemy również, że podczas rozmowy skonfliktowanych małżonków mogą paść różne słowa. Niekiedy treść takiej rozmowy może wskazywać wprost na winę konkretnej osoby w rozpadzie małżeństwa.

W swojej praktyce zawodowej moi klienci często zadają mi pytanie czy mogą nagrać żonę lub męża, i później wykorzystać takie nagranie w sądzie ?

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Tak można wykorzystać takie nagranie w sprawie rozwodowej pod warunkiem, że takie nagranie jest autentyczne, i że sam brałeś udział w nagranej rozmowie.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Problem wykorzystania takich nagrań był wielokrotnie analizowany przez Sąd Najwyższy. Ostatni wyrok z dnia 22 kwietnia 2016 r. (sygn. akt II CSK 478/15) jedynie potwierdza przeważający trend do dopuszczania takich dowodów przez sądy.

Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że dowodu z potajemnych nagrań nie można z góry dyskwalifikować. Taki dowód wymaga jednak rzetelnej oceny mającej na celu ustalenie czy nagranie, z uwagi na swoją treść i sposób pozyskania, nie będzie naruszało prawa do prywatności osoby nagranej, a jeżeli tak, to czy naruszenie tego prawa może znaleźć uzasadnienie w potrzebie zapewnienia innej osobie prawa do sprawiedliwego procesu. Wyjątkowo dowód z nagrania mogą dyskwalifikować także okoliczności, w jakich nastąpiło nagranie, jeżeli wskazują one jednoznacznie na poważne naruszenie zasad współżycia społecznego, np. przez naganne wykorzystanie trudnego położenia, stanu psychicznego lub psychofizycznego osoby, z którą rozmowa była prowadzona.

Generalnie sąd musi każdorazowo wyważyć interesy zarówno osoby nagranej jak i osoby, która składa wniosek o dopuszczenie dowodu z potajemnego nagrania.

Ja osobiście nie spotkałem się z odmową dopuszczenia takiego dowodu przez sąd.

Co zrobić jeśli sąd nie dopuści dowodu ?

Oczywiście może się zdarzyć, że sąd w Twoim przypadku nie dopuści dowodu z nagrania 🙁

Jeżeli tak się stanie, będziesz miał mocny argument do wykorzystania w ewentualnej apelacji.

 

Rozwód z orzekaniem o winie – dowody

Kilka dni temu przyszła do mnie klientka zdecydowana wnieść sprawę o rozwód z winy męża. O tym że jest przekonana, że chce wnieść pozew o rozwód z orzekaniem o winie poinformowała mnie już podczas rozmowy telefonicznej. Na spotkaniu mieliśmy tylko ustalić kilka niezbędnych szczegółów.

Podczas spotkania przedstawiła mi swoją historię. Okazało się, że mąż ją regularnie zdradza od kilku lat oraz dużą część swojego wynagrodzenia przeznacza na ” wypady do kasyna” , na czym oczywiście cierpi rodzina.

OK. pomyślałem sytuacja czysta, nie powinno być problemu z uzyskaniem rozwodu z wyłącznej winy jej męża oraz alimentów.

Na końcu naszej rozmowy zapytałem ją jakie ma dowody na to wszystko co mi opowiedziała. I tutaj zaczęły się schody.

Niestety klientka nie miała NIC ! 🙁

Oczywiście bez dowodów nie mogłem od razu poprowadzić tej sprawy, musieliśmy zacząć od skompletowania materiału dowodowego.

Ty też musisz wiedzieć, że sąd nie wyda korzystnego dla Ciebie wyroku tylko na podstawie twoich twierdzeń. Wszystko co napiszesz w pozwie lub powiesz w sądzie powinno być poparte dowodami.

Jakie są najczęstsze dowody w sprawie rozwodowej ?

  1. świadkowie – wbrew obiegowej opinii świadkami mogą być osoby z rodziny. Sąd nie może z automatu dyskwalifikować takich zeznań. Zazwyczaj wiele złego dzieje się w zaciszu domowym, i to rodzina jest najlepiej zorientowana.
  2. raport detektywistyczny – jest to bardzo użyteczny (choć kosztowny) dowód wykorzystywany zazwyczaj w sprawach o zdradę małżeńską.
  3. zdjęcia
  4. maile, sms-y, zapisy rozmów z facebook’a  – w dzisiejszych czasach komunikujemy się na różne sposoby. Zapisy takich rozmów mogą być bez problemu wykorzystane w sądzie
  5. dokumentacja medyczna, obdukcje lekarskie

Pamiętaj ! Dowodem może być wszystko co potwierdzi twoje słowa. Jeżeli okaże się, że  jakiś dowód jest w posiadaniu innej osoby lub instytucji złóż wniosek w pozwie lub na rozprawie aby sąd pozyskał go dla Ciebie